Institutul de Studii Liberale

Institutul de Studii Liberale este o structuă nonguvernamentală, non-profit. Institutul de Studii Liberale a fost reînființat în aprilie 2006 de către personalități apropiate valorilor liberale românești și europene, din necesitatea și dorința acestora de a construi un aparat specializat pe pregătirea doctrinară, electorală și administrativă a cetățenilor, precum și din dorința de a crea un aparat care să poata răspunde și opera în câmpul doctrinar, programatic și istoric al liberalismului românesc.

 

Obiectivele Institutului de Studii Liberale sunt:

– Promovarea în societatea românească a valorilor liberale;

– Promovarea parteneriatelor cu organizații similare din țară și străinătate;

– Promovarea principiilor statului de drept, a democrației liberale și a economiei de piață concurențiale.

 

Mijloacele prin care Institutul de Studii Liberale dorește să își realizeze proiectele sunt organizarea de campanii de informare; proiecte de educație civică; traininguri cu temă doctrinară, electorală sau administrativă; promovarea istoriei liberalismului și a realizărilor liberale; promovarea luptei anticomuniste și a condamnării comunismului; organizarea de evenimente care  punctează activitatea și strategiile liberale.

 

Institutul de Studii Liberale își desfășoara activitatea pe cinci direcții principale:

– Educație politică pe tema liberalismului, a afacerilor europene și a administrației publice;

– Dezbateri pe probleme de actualitate și conferințe tematice;

– Cercetare socio-politică;

– Consultanță în domenii precum mass-media și  fonduri europene;

– Editarea de lucrări periodice, dar și studii științifice în domeniile administrației publice, științelor politice și istoriei.