Vino să cunoști echipa

20

Membri fondatori


Institutul de Studii Liberale a fost reînființat în 2006.
7

Parteneri


Avem peste 7 parteneri strategici.

Anton Anton
Președinte
Profesorul Anton Anton este inginer, fiind totodată un important om politic. A urmat cursuri universitare la Institutul Politehnic "Traian Vuia" din Timișoara (1967-1972), obținând titlul de inginer cu Diplomă de Merit, studii postuniversitare de "Informatică și matematică pentru cercetare" la Universitatea București (1973-1974), curs de specializare ca bursier Fullbright la Johns Hopkins University din Baltimore (1977), studii de doctorat la Institutul de Construcții din București (1977-1986), obținând titlul științific de doctor inginer. După absolvirea facultății, ca urmare a rezultatelor excepționale avute, a fost selectat pentru a rămâne în învățământul superior la Catedra de Hidraulică și Protecția Mediului a Institutului de Construcții din București (astăzi Universitatea Tehnică de Construcții). Profesorul Anton este autor a 4 brevete de invenții, și a publicat 7 cărți dintre care una a fost premiată de Academia Română cu Premiul Anghel Saligny în 2002. În toamna anului 2008 a îndeplinit funcția de ministru al Educației, Cercetării și Tineretului, astăzi fiind deputat în Parlamentul României.
Alfred Bulai
Membru
Profesorul Alfred Bulai este Conferențiar Universitar Doctor și fost Prodecan al Facultății de Științe Politice la Școala Națională de Studii Politice și Administrative (SNSPA). Principalele sale teme de cercetare sunt: cercetarea socială cantitativă și calitativă, comunicarea publică și socială, evaluarea campaniilor și a activităților de comunicare, auditare și analiză a programelor de cercetare, sociologia electorală, politicile publice, diagnoza instituțională, trainingul și pregătirea în domeniile specificate. Cele mai importante lucrări publicate de profesorul Alfred Bulai sunt: “Mecanisme electorale ale societăţii româneşti” (1999), “Focus grupul în investigaţia socială - Metode de cercetare calitativă” (2000), “Societatea reală” (2007), romanul "8539" (2003). A colaborat, în calitate de coordonator şi/sau coautor la realizarea lucrărilor: „Dicţionar de Sociologie” (1993), „Sondajul de opinie” (1997), "Analiza şi evaluarea politicilor publice" (suport de curs, 2000), "Ghid de eficientizare a activităţilor desfăşurate în administraţia publică locală" (2001), "Aspecte ale finanţării globale a universităţilor" (2001), "Manifest pentru o universitate antreprenorială" (2002). În prezent are calitatea de membru al Consiliului de Administrație al Televiziunii Române.
Mihai Florin Georgescu
Membru
Ingrid Zaarour
Membru
Cristian David
Director Executiv
A absolvit studii universitare la Facultatea de Cibernetică, Statistică și Informatică Economică din cadrul Academiei de Studii Economice din București și apoi studii postuniversitare în domeniul securității naționale la Colegiul Național de Apărare (2004). În anul 2006, a obținut doctoratul în științe economice în cadrul aceleiași instituții de învățământ superior cu teza “Analiza statistică a eforturilor și efectelor aderării României la Uniunea Europeană”.A desfășurat activitate în domeniul privat, îndeplinind funcția de director la Van Soestbergen Import Export SRL și la Team International Import Export SRL. În această perioadă, a urmat cursuri cu temele „Liberalism, socialism, conservatorism" și „Tranziția la economia de piață în țările central și est-europene”, ambele fiind organizate de Academia Sintra din Portugalia. Lucrările prezentate sau publicate de către Cristian David sunt: “Comparații internaționale prin metode statistice (ASE, 2004)”; “Sistemul informațional statistic și calitatea datelor și Metoda optimizării canonice” în volumul “Conferinței internaționale de informatică economică” - ediția 7 (București, mai 2005); “Managementul strategic în statistică” – lucrare prezentată la Simpozionul international organizat de EUROSTAT și AELS în Serbia-Muntenegru, iulie 2005. În "Revista Română de Statistică" nr.6/2005; “Dinamica legislației europene. Legea cadru a statisticii la nivel European”. În "Revista Română de Statistică" nr.1/2006. Este un nume important al politicii românești deținând de-a lungul carierei sale funcțiile de senator, ministru delegat pentru controlul implementării programelor cu finanţare internaţională, ministru de interne și ministru al Românilor de Pretutindeni.
Mădălina Gavrilă
Director Executiv Adjunct
Ruxandra Cazacu
Coordonator de Programe
Stefan Avramescu
Lia-Ruxandra Ruscea
Secretar Executiv
New Editorialist
Editorialist
description of editorialist (not mandatory)
facebook
Second Editorialist
Editorialist
description of second edit. ( nu este obligatorie)
facebook